Zvyšuje schopnosti svého mozku a pravidelně pracuje na svém sebeuvědomování.
Má vysokou kompetenci a silný track-record v oboru
Zodpovědně přistupuje k budoucnosti lidského společenství na planetě.

Navigátor je expert,

který používá mozek naplno!

My jsme Navigátoři

V uplatnění moderních výzkumů mozku v praxi spatřujeme další paradigmatický posun, který zažíváme v dnešní době a který má potenciál zasáhnout všechny oblasti lidské činnosti.

Chceme být u toho, stát se tvůrci těchto trendů a hledat nová řešení, která nám na jedné straně pomohou zvýšit výkon našich týmů, na straně druhé budou ku prospěchu člověka samotného.

 

Podporujeme evoluční posun člověka a stavíme praktická řešení.

Inovujeme procesy rozvoje, řízení a inovace.

Jsme Navigátoři.

Jsme lidé, kteří otevírají evoluční cesty.
Měníme věci společně s vámi. Na jedné straně tak dodáváme očekávané výsledky, na straně druhé vás učíme být samostatní.
Jsme jiní. Jsme Navigátoři.
Planeta Země
Partner
Jan Petr Nekovář
Ideamaker
Radek Hušek
Expert
Děti, studenti
Zákazník, partner
Alena Nekovářová
Jednatel
Lukáš Macenauer
Expert
Jiří Kuchyňa
CEO
Jaroslav Kerouš
Expert
Hynek Sochor
CMO
Bohumila Vejrážková
Expert

Naši partneři

Jsme platforma nezávislých expertů a konzultantů, které baví řešit vaše výzvy a měnit paradigmata již zaběhlých řešení. Zakládáme pracovní skupiny, které úspěšně vyvíjí nové postupy a procesy založené na implementaci práce s mozkem do podnikové praxe.

Naším posláním je evoluce člověka a pracovního prostředí, která je založená na moderních výzkumech mozku. Přinášíme vyšší efektivitu a osobní spokojenost s cílem zajištění budoucnosti, ve které má svoboda volby, přirozená možnost rozvoje a živá příroda své místo.

Jsme Navigátoři!

SPOLEČNĚ, KONCEPČNĚ, MĚŘITELNĚ

Chceš se stát Navigátorem a využívat mozek naplno?