Vize 2030

Kde a kdy jsem?

Kdo jsem?

Co chci udělat?

Jak to chci udělat?

Jaký to bude mít dopad? 

Byly doby, kdy jsme každý z nás mohli na tyto otázky odpovídat jak jsme chtěli, bez jakýchkoli omezení. Dnešní doba je jiná. V tomto modelu již máme atributy, které jsou dány a se kterými je potřeba kalkulovat, pokud chceme mít dostatek vody, čistý vzduch a živou přírodu. Pokud se chceme pohybovat v prostředí, které respektuje svobodu volby a podporuje naše přirozené možnosti.
 
My jsme inovační a rozvojová platforma, která si uvědomuje svou odpovědnost a při rozhodnutí o přijetí zakázky či partnerství si vždy klademe tyto otázky v tomto úhlu pohledu. Respektujeme výzvy, které nám naše budoucnost přináší. Jsme Navigátoři.

5Q 2050

Pokud máš stejný pohled na věc,

je to super!

VISION 2050

Workshop

Podívej se na své strategie z nového úhlu pohledu.

Sebeuvědomovací strategický workshop, který ti přinese pohled do budoucnosti a intenzivní zrcadlo vlastní sebereflexe.

Máš to stejně a chceš se posunout rychleji dál?

Domluv si s námi schůzku.