Vize 2030

Kde a kdy jsem?

Kdo jsem?

Co chci udělat?

Jak to chci udělat?

Jaký to bude mít dopad? 

Byly doby, kdy jsme každý z nás mohli na tyto otázky odpovídat jak jsme chtěli, bez jakýchkoli omezení. Dnešní doba je jiná. V tomto modelu již máme atributy, které jsou dány a se kterými je potřeba kalkulovat, pokud chceme mít dostatek vody, čistý vzduch a živou přírodu. Pokud se chceme pohybovat v prostředí, které respektuje svobodu volby a podporuje naše přirozené možnosti.
 
My jsme inovační a rozvojová platforma, která si uvědomuje svou odpovědnost a při rozhodnutí o přijetí zakázky či partnerství si vždy klademe tyto otázky v tomto úhlu pohledu. Respektujeme výzvy, které nám naše budoucnost přináší. Jsme Navigátoři.

5Q 2050

Kde a kdy jsem?

Jsem na planetě Zemi, která mi poskytuje místo pro život. Žiji v době, kdy se dějí změny, které ovlivňují kvalitu mého života. Jsem si toho vědom a chci žít na Zemi, kde je dostatek vody, čistý vzduch a živá příroda. Chci žít ve svobodě volby a v bezpečí prostředí, které mne respektuje a dává mi prostor pro můj přirozený rozvoj.

Kdo jsem?

Jsem člověk, jsem firma, jsem kdokoliv, kdo se rozhodl, že bude stát na straně života, kde příroda a rovnováha s planetou má svůj smysl. Vím, že před sebou mám cestu, kde budu hledat možnosti své konkurenceschopnosti tak, abych byl prospěšný planetě, na které žiji a lidem, se kterými žiji. Kteří jsou moji zákazníci či moji zaměstnanci. 

les-shora.png

Co chci udělat?

Chci inovovat, optimalizovat, rozvíjet. Chci dosahovat svých cílů a chci respektovat situaci, která se kolem mne odehrává. Jak nejlépe umím a jak nejlépe dokážu.

Jak to chci udělat?

Chci to udělat tak, abych si zachoval svou konkurenceschopnost a  zároveň byl prospěšný okolí, ve kterém se nacházím. 

Jaký to bude mít dopad?

Jsem si vědom, jaké má moje rozhodnutí dopady a to nejen na mne samotného, ale i na okolí. Žádný z dopadů nepoškozuje společnou budoucnost, ve které je dostatek vody, čistý vzduch a živá příroda. Ve kterém zůstává možnost mé svobodné volby a přirozeného rozvoje.

Pokud máš stejný pohled na věc,

je to super!

VISION 2050

Workshop

Podívej se na své strategie z nového úhlu pohledu.

Sebeuvědomovací strategický workshop, který ti přinese pohled do budoucnosti a intenzivní zrcadlo vlastní sebereflexe.

Máš to stejně a chceš se posunout rychleji dál?

Domluv si s námi schůzku.