Definice platformy

Navigátor

Expert

Pracovní skupina

Expert pracovní skupiny

NAVIGÁTOR

Navigátor je člověk, který nasbíral mnoho zkušeností ve svém oboru. Spolupracuje s námi na projektech a společně rozvíjí platformu NAVIGATORsLAB. Zároveň aplikuje sebeuvědomovací metodu MindSnapshot v rámci svého rozvoje.

EXPERT

Expert je člověk, který je uznávaným odborníkem v daném oboru. Spolupracuje s platformou na konkrétních řešeních či pomáhá pracovním skupinám v rámci své odbornosti.

PRACOVNÍ SKUPINA

Pracovní skupina je tým lidí, kteří pracují na konkrétním tématu z firemního prostředí. Cílem je vytvořit řešení v souladu s posláním platformy, které je aplikovatelné do firemní praxe. Pracovní skupinu tvoří Navigátoři a Experti pro dané téma.

Jak se stát Navigátorem?

Jsi expert na některou z oblastí firemní praxe nebo cítíš svou silnou kompetenci?

Chceš rozvinout svoje schopnosti aktivní prací s mozkem a využívat to v rámci zákaznických projektů? Ano. Výborně. Staň se Navigátorem. ​

 

Navigátor je člověk, který se rozvíjí ve svém oboru, rád sbírá zkušenosti a rozhodl se, že bude aktivně pracovat na svém sebeuvědomování prostřednictvím MindSnapshot. Dívá se na sebe a na svět kolem sebe novýma očima.

Co dělá Navigátor?

Naviogátor je lektor, konzultant, kouč, expert či interim manažer. Aplikuje sebeuvědomovací techniky ve své firemní praxi. V rámci platformy NAVIGATORsLAB dodává služby či naviLAB řešení pro firemní klientelu. Může se podílet na přípravě či dodání jednotlivých i ucelených řešení.

Co to je MindSnapshot?

Je to metoda, která ti umožní zachytit tvoje podvědomé způsoby rozhodování a jednání. Neobsahuje ideologii a návody, co je správně. Obsahuje postupy a cvičení, které rozvíjí tvoje schopnosti vnímání a efektivního rozhodování.

Líbí se mi to, ale nejsem konzultant. Mohu se nějak přidat?

Akademie Navigátora

Akademie Navigátora je roční rozvojový program, zaměřený na aplikaci sebeuvědomovacích technik MindSnapshot v konkrétní firemní praxi. Ve své podstatě se jedná o interní akademii pro členy našich realizačních i exekutivních týmů. Smyslem akademie je zvyšovat kvalitu našich řešení a rozvíjet členy našich týmů. 

JEDNOU ZA ROK

Sebeuvědomovací seminář MindSnapshot (2,5 dne)

Seminář vás zážitkovým způsobem uvede do souvislostí práce s metodou MindSnapshot. Seznámí vás s praktickými nástroji pro práci s nastavením vašeho mozku a emocí.

KAŽDÉ 2 MĚSÍCE

NAVIGATORs Night (4 hod)

Networkingové akce, kde se prezentují výsledky pracovních skupin. Je to prostor pro sdílení osobních zkušeností a nejlepší praxe v rámci spolupráce platformy NAVIGATORsLAB.

KAŽDÝ MĚSÍCE

MindSnapshot Night (4hod)

MindSnapshot Project (4hod)

MindSnapshot Re-Start (4hod)

3 krátké aktivity každý měsíc, které pomáhají s implementací MindSnapshot do reálné praxe. V rámci MSN Night sdílíme osobní zkušenosti s metodou, v rámci MSN Project sdílíme projektovou praxi a v rámci MSN Re-start procházíme pravidelnou měsíční rekapitulací.

Líbí se mi to, ale nejsem konzultant. Mohu se nějak přidat?

Chci se stát Navigátorem a využívat mozek naplno!