Poskytované služby

Přinášíme unikátní formát rozvojových služeb na míru, které přinášejí víc, než jen běžný konzulting či vzdělávání.

?

Hodnotíme impakt řešení do prostředí
Prakticky využíváme moderní poznání o mozku
Integrujeme know-how do stávajících procesů a firemních řešení
mozek01.png
Vytváříme pracovní skupiny, které řeší konkrétní výzvy

V čem jsme výjimeční?

V našem přístupu k řešení, který je spojením několika standardních způsobů projektové práce, doplněný o sebeuvědomovací techniky, které umožňují zvýšit míru implementace  realizovaných změn a zvýšit spokojenost účastníka. Součástí našeho výstupu je implementace nových nástrojů pro skupinovou práci, jejichž výstupy se stávají přímou součástí koordinace řízení a podkladem pro manažerské rozhodování.  

Aplikujeme MindSnapshot

Aplikujeme metodu MindSnapshot, která umožňuje identifikovat podvědomé trendy rozhodování a jednání. Neobsahuje ideologii a návody, co je správně. Obsahuje postupy a cvičení, které rozvíjí přirozené schopnosti vnímání.

Umožňuje pracovat s větší škálou informací a efektivněji se rozhodovat. 

Pracujeme s úkoly

Neděláme vzdělávání či konzulting tak, jak jej znáte. Spolupracujeme s vámi na plnění konkrétního úkolu a vzdělávání je jednou ze součástí celého řešení.

Výsledkem tak není pouze znalost kompetence. Výsledkem je dosažení stanovených cílů včetně implementační procesní podpory.

 

Díky tomu jsme schopni převzít odpovědnost za dosažení výsledku.  

Implementujeme nástroje

V rámci projektu účastníci pracují s několika praktickými nástroji pro vizualizaci týmu a jeho vývoje.

Tyto nástroje se soustředí jak na kompetenční část role, tak i na vývoj podvědomých vektorů jednání. 

Používané nástroje ve firmě zůstavají a dále můžete využívat jejich podpory v rámci řízení i personálního rozhodování. 

Umíme převzít odpovědnost

PROSTŘEDÍ
VÝKON
ČLOVĚK
PROCES

Vyhrává angažovaný tým, kde každý jednotlivec vnímá svou osobní odpovědnost a je schopen měnit svoje myšlení ve vztahu ke změnám v oboru i na trhu.

Umíme vyladit vaše lidi i vaše procesy tak, aby se zvýšil výkon a udržela týmová rovnováha a spokojenost.

Jsme schopni převzít odpovědnost za výsledek. Plnou cenu nám zaplatíte v případě, že dojde k dosažení či překročení stanovených týmových výsledků.

Naše postupy můžete integrovat do stávajících řešení

V rámci analýzy a rozvoje pracujeme s podvědomými příčinami mezer ve výkonu, které vztahujeme ke konkrétním jednotlivým kompetencím jednotlivce či týmu.

Můžete tak doplnit  již implementovaný systém rozvoje profesních kompetencí a doplnit jej o část, která pracuje s příčinami mezer v kompetenčním výkonu.

Zvýšíte efektivitu stávajícího řešení!

ledovec.png

Firma

 

3 varianty řešení

analýza

Výkon člověka i týmu se skládá z jeho schopností a z jeho podvědomých trendů rozhodování. Identifikujeme podvědomé mapy osobnosti i týmu ve vztahu k jejich kompetencím a aktuální situaci ve firmě.

workshop

Zvyšujeme efektivitu skupiny prostřednictvím kombinace dvou přístupů. Interaktivní cvičení a MindSnapshot Hacking mozku s propojením na aktuální situaci ve firmě. Výstupem z workshopu je mimo jiné skupinová i osobní analýza.

tuning

Zvýšíme výkon vašeho týmu či procesu nebo vás bezpečně provedeme změnou. V těchto situacích je tlak emocí intenzivní a je efektivní jej brát vážně.

Vyladíme nejen váš tým, ale i zaimplementujeme nové nástroje.

Příklady typových situací

Potřebujeme snížit počet vedoucích směn a ráda bych měla další podklady pro rozhodnutí z jiné perspektivy. Ke kompetenčnímu pohledu chci přidat jejich podvědomé trendy rozhodování.

Marie, Vedoucí oddělení

Zavedená zubní klinika

Plánujeme změnu v produktových řadách a chceme změnit řazení klíčových zákazníků. Ze sedmi manažerů klíčových zákazníků musím snížit na 5 a dobře je zařadit na příslušné segmenty.

Thomas, CEO

Operátor technologických služeb

Rychle rosteme a nedaří se nám najít dobré lidi do týmu. Náš tým se pohybuje na hranici kapacit, což je zatěžující. Rozšíření pohledu o vektory jednání nám rozšíří pohled na nového člena týmu. 

Jana, HR Manažerka

Zákaznický Servis

Potřebuji doručit do týmu strategii na příští rok a naplánovat si individuální plány rozvoje. Líbí se mi, že použijeme nové techniky pro rozhodování a zároveň dostanu podklady pro naplánování individuálních rozvojových plánů.

Radim, Ředitel marketingu

Logistické centrum

Klesá nám angažovanost a ještě plánujeme propouštění na příští rok. Bude to pro všechny náročné období. Chci si s týmem srovnat priority a najít naše slabá místa, ať jsme na příští rok připraveni.

Karel, CEO

Výrobní firma

Řešíme velkou změnu a chceme zapojit střední management do rozhodování, libí se mi podpora kreativity a osobní odpovědnosti na workshopu. Zároveň získám analýzu týmu, tedy budu vědět, jak na to jsme.

Willi, Ředitel výroby

Strojírenské firma

Nedaří se nám plnit business plan, tak bych chtěla udělat refresh celého týmu a rozhodnout se, s kým ukončíme spolupráci. Projdeme si aktuální stav, definujeme priority a já pak podle analýzy udělám změny.

Lucie, Ředitelka prodeje

Farmaceutický průmysl

Připravujeme se na krizi. Potřebujeme přijmout náročná rozhodnutí a propustit 20% lidí ze servisních týmů. Zároveň chci, aby manažeři přijmuli osobní odpovědnost za rozhodnutí a individuálně se připravili.

Marie, COO

Bankovní sektor

Stojíme před restrukturalizací a potřebujeme si s týmem rozdělit úkoly a srovnat odpovědnosti. Budeme pod velkým tlakem, takže jsem rád, že dostaneme i osobní analýzu. Lépe si tak naplánujeme rozvoj.

Marie, COO

Marketingová firma

Klesá nám prodej. Celkem máme 32 obchodníků a už jsme prošli snad vším možným. Potřebuji zvednou výkon prodeje a zvýšit efektivitu při akvizici. Celkem máme 3 týmové leadry, u kterých potřebuji zvýšit efektivitu jejich řízení.

Petr, Ředitel prodeje

Distribuce potravin

Klesá mi produktivita ve výrobě a vzhledem k blížící se krizi bych rád podpořil práci dílenských mistrů. Více se zasoustředit na jejich manažerské schopnosti a implementovat jednoduché nástrfoje pro rozhodování.

Miro, Ředitel výroby

Strojírenská firma

Zavádíme změny ve firmě, které přinesou i propouštění. Chci situaci využít pro posílení angažovanosti a spolupráce celého týmu. U manažerů chci jít až na úroveň osobního rozvoje a ve středním managementu implementovat týmový koučing.

Kamila, Ředitelka

Pojišťovna

Ze zákulisí laborky

Rádi ti zpracujeme náš pohled na věc.

Domluv si s námi schůzku.