Poskytované služby

Přinášíme unikátní formát rozvojových služeb na míru, které přinášejí víc, než jen běžný konzulting či vzdělávání.

?

Hodnotíme impakt řešení do prostředí
Prakticky využíváme moderní poznání o mozku
Integrujeme know-how do stávajících procesů a firemních řešení
mozek01.png
Vytváříme pracovní skupiny, které řeší konkrétní výzvy

V čem jsme výjimeční?

V našem přístupu k řešení, který je spojením několika standardních způsobů projektové práce, doplněný o sebeuvědomovací techniky, které umožňují zvýšit míru implementace  realizovaných změn a zvýšit spokojenost účastníka. Součástí našeho výstupu je implementace nových nástrojů pro skupinovou práci, jejichž výstupy se stávají přímou součástí koordinace řízení a podkladem pro manažerské rozhodování.  

Aplikujeme MindSnapshot

Aplikujeme metodu MindSnapshot, která umožňuje identifikovat podvědomé trendy rozhodování a jednání. Neobsahuje ideologii a návody, co je správně. Obsahuje postupy a cvičení, které rozvíjí přirozené schopnosti vnímání.

Umožňuje pracovat s větší škálou informací a efektivněji se rozhodovat. 

Pracujeme s úkoly

Neděláme vzdělávání či konzulting tak, jak jej znáte. Spolupracujeme s vámi na plnění konkrétního úkolu a vzdělávání je jednou ze součástí celého řešení.

Výsledkem tak není pouze znalost kompetence. Výsledkem je dosažení stanovených cílů včetně implementační procesní podpory.

 

Díky tomu jsme schopni převzít odpovědnost za dosažení výsledku.  

Implementujeme nástroje

V rámci projektu účastníci pracují s několika praktickými nástroji pro vizualizaci týmu a jeho vývoje.

Tyto nástroje se soustředí jak na kompetenční část role, tak i na vývoj podvědomých vektorů jednání. 

Používané nástroje ve firmě zůstavají a dále můžete využívat jejich podpory v rámci řízení i personálního rozhodování. 

Umíme převzít odpovědnost

PROSTŘEDÍ
VÝKON
ČLOVĚK
PROCES

Vyhrává angažovaný tým, kde každý jednotlivec vnímá svou osobní odpovědnost a je schopen měnit svoje myšlení ve vztahu ke změnám v oboru i na trhu.

Umíme vyladit vaše lidi i vaše procesy tak, aby se zvýšil výkon a udržela týmová rovnováha a spokojenost.

Jsme schopni převzít odpovědnost za výsledek. Plnou cenu nám zaplatíte v případě, že dojde k dosažení či překročení stanovených týmových výsledků.

Naše postupy můžete integrovat do stávajících řešení

V rámci analýzy a rozvoje pracujeme s podvědomými příčinami mezer ve výkonu, které vztahujeme ke konkrétním jednotlivým kompetencím jednotlivce či týmu.

Můžete tak doplnit  již implementovaný systém rozvoje profesních kompetencí a doplnit jej o část, která pracuje s příčinami mezer v kompetenčním výkonu.

Zvýšíte efektivitu stávajícího řešení!

ledovec.png

Investor

 

3 varianty řešení

analýza

Zakladatel a jeho klíčový tým rozhoduje o úspěchu vaší investice. Analýza a sledování vývoje podvědomých vektorů rozhodování je dalším podkladem, který zpřesňuje predikci vývoje startupu a umožňuje zvyšovat efektivitu řízení díky přesnému zaměření rozvoje či podpory v klíčových kompetencích.

workshop

Spojení kompetenčního a sebeuvědoovacího přístupu na jednom workshopu přináší nové pohledy na věc a umožňuje zrychlit řešení kritických míst vývoje firmy i produktu. Díky naší silné behaviorální analýze můžete pak následně přijmout svá personální rozhodnutí zvyšší efektivitou a za podpory více dat. 

tuning

Pravidelná práce s rozvojem kreativity a se snižováním vlivu podvědoných vektorů přináší zvýšení výkonu týmu při posílení vysoké kvality kultury. Výhodou je i snížení nákladů na rozvoj startupu. Jste přesnější, tedy své finance vynakládáte efektivněji. Dá se použít i krátkodobě pro překlenutí náročného období vývoje firmy.

Příklady typových řešení

Rozhodovací analýza a snížení rizik

Zvažujete investici do startupu a nejste si jistí, jestli je tým schopen obstát v následujícím období či jen chcete pořádně zaostřit váš fokus a zvolit správný postup rozvoje výkonu startupu?

Pravidelný dohled a monitoring trendu

Pravidelná analýza, která sleduje trendy vývoje týmu z pohledu vektoru jednání a kompetenčních schopností. Součástí je analýza kompetenčního profilu napříč týmem a realita procesních map.

Analýza týmu a řízený nábor členů

Behaviorální analýza týmu, která je uchopena jako interaktivní rozvojový workshop. Výsledkem je mapa podvědomých trendů týmu a doporučení pro parametry dalších členů týmu.

Řízená boost-interakce v portfoliu startupů

Workshop či program, který přináší řízenou interakci v rámci vašeho portfolia, která se soustředí na sdílení nejlepší praxe a vzájemné inspirace. Součástí jsou odpovídající analýzy jednotlivých týmů.

​Řešení kritického stavu a definice následných kroků

Workshop při řešení kritického stavu vývoje projektu či produktu. Řízenou interakcí zasáhneme i podvědomé tendence týmu, čímž uvolníme napětí a najdeme řešení. Součástí jsou odpovídající analýzy a definované výstupy.

Mindhacking workshop při hromadném náboru

Rozhodli jste o investice a plánujete masivní nábor? Připravíme  náborovou kampaň, která zmapujeme podvědomé tendence uchaazečů a doporučíme vám sklady vašich nových týmů včetně manažerských doporučení.

Rozvoj startupu na míru dle danné fáze

Akcelerační rozvojový program v dané fázi vývoje startupu, který pracuje ve třech rovinách dopadu. Podvědomé trendy rozhodování, kompetenční profil týmu a efektivita postupu vpřed.

Umístění startupu do rozvojového programu

Umístíme váš startup do našich skupinových rozvojových programů v intenzitě, která vám bude vyhovovat. Součástí programů je i odpovídající analytika a naše prezentace stavu v rámci kontrolního investičního boardu.

Zvýšení výkonu obchodního týmu

Akcelerační program pro rozvoj obchodních týmů, který se dá realizovat napříč startupovým portfoliem.

startup-time1.jpg

2 věci rozhodují o úspěchu startupu.

Scaling & Founders

Umíme měřit trendy a predikovat rizika.

Ke každé fázi startupu máme připravenou sadu kritických kompetencí, které rozhodují o úspěchu jeho scalingu.

Zvyšte efektivitu svých investic pravidelným měřením trendů a zhodnocujte svoje zkušenosti do budoucna. Učte se na základě dat a zrychlete své profesní zrání. Buďte o krok napřed před ostatními.

Zvýšíte efektivitu svých investic!

ledovec.png

Ze zákulisí laborky

Rádi ti zpracujeme náš pohled na věc.

Domluv si s námi schůzku.