#LABs

Klub Navigátorů

NÚIK

Národní ústav pro integrovanou krajinu

Zapsaný ústav, který prosazuje komplexní pohled na krajinu z pohledu dlouhodobé udržitelnosti regionu.

Legend Of Earth z.s.

Zapsaný spolek ochránců přírody, který realizuje konkrétní aktivity v krajině. Obcím pomáhá s rozvahou krajiného plánování a je replikačním partnerem Modelu Zdoňov.

Asociace Environmentální Inovace

Spoluvytváříme prostředí pro udržení a rozvoj konkurenceschopnosti při prospěšném působení na životní prostředí a společnost, které jsme součástí.

Green Innovation Accelerator

Startupový a inovační akcelerátor, který se soustředí na rozvoj a akceleraci společensky prospěšné inovace.

Zajímá tě spolupráce na našich projektech?

Domluv si s námi schůzku.