MindSnapshot

MindSnapshot je zážitková metoda, která prostřednictvím jednoduchých technik a postupů umožňuje pracovat s našimi podvědomími trendy rozhodování. Umí je odhalit a eliminovat jejich vliv na naše reálné chování. V konečném důsledku tak integruje naše jednání ve všech jeho složkách. Myšlení, cítětí a chování. 

Metoda není postavena na hodnotových návodech či správných životních návycích. 

Naopak podporuje rozvoj vašeho vlastního vnímání. Pracujete s násobným nárůstem informací, díky čemuž jste ve svých vlastních rozhodnutích efektivnější a svobodnější.

V rámci profesní implementace metody MindSnapshot dochází k několika příznivým aspektům.

1. Zrychlujete vaše profesní zrání, díky čemuž dochází ke zvýšení výkonu při udržení životní rovnováhy. 

2. Zvyšuje efektivitu komunikace uvnitř týmu. Lidé jsou otevřenější a snižuje se vliv politikaření a jiných toxických aspektů uvnitř týmů.

 

3. Snižuje riziko emoční dynamiky a eliminuje její vliv na výsledky týmu. 

 

4. Nastavuje v týmu samočistící proces. Slabé či neitegrované články přirozeně pracovní skupinu opouštějí. Díky tomu vytváříte stabilní angažované týmy.  

ledovec.png

3 oblasti metodiky

Osobní složka

Skupinová složka

Projektová složka

Metoda obsahuje 3 oblasti, ve kterých definuje klíčové nástroje a jejich doporučenou skladbu.

Testování jsme prováděli po dobu 12 let v různých životních situacích i oborech aplikace.

Pro úspěšnou implementaci je naprosto nezbytné, aby skladba nástrojů probíhala v konkrétním pořadí, které na jedné straně vychází z očekávaných cílů, na druhé straně z reálného stavu ve skupině. 

OSOBNÍ SLOŽKA

Nástroje a cvičení pro osobní práci při svém vlastním sebepoznávání, které je doplněno skupinovými aktivitami, které pomáhají držet směr díky různorodé reflexi od skupiny.

SKUPINOVÁ SLOŽKA

Nástroje a techniky týmové interakce, které jsou vždy zaměřeny konkrétním směrem. Kompetenční rozvoj, týmová zpětná vazba či řešení konkrétního úkolu či problému.

PROJEKTOVÁ SLOŽKA

Pro řízení a rozvoj projektů, které probíhají napříč firemními týmy máme připraveny nástroje a techniky týmové interakce, které podporují vedení k výsledku, odpovědnost a sdílení zkušeností.

OPEN YOUR MIND

​Úvodní přednáška o metodologii MindSnapshot a její aplikaci

Chci jít na přednášku, jaké jsou termíny?