Naše projekty

Vytváříme vlastní projekty, které podporují zavádění environmentální inovace do praxe. 

V rámci našich vlastních projektů se soustředíme se na vztah člověka a krajiny, včetně souvislostí na straně podnikatele. Aktuální situaci vnímáme jako alarmující a vyzývající ke změně.
 
Věříme tomu, že jsme společně schopni tuto situaci stabilizovat a dosáhnout potřebných změn. A to tak, že dojde k udržení konkurenceschopnosti i přirozeného práva člověka na svobodu volby, na zdravou přírodu a dostatek pitné vody. Prvním úkolem je si vzájemně porozumět a najít pevné body, o které můžeme společnou komunikaci i následnou práci opřít.
STÁT
KRAJINA
ČLOVĚK
FIRMA

NÚIK

Národní ústav pro integrovanou krajinu

Zapsaný ústav, který prosazuje komplexní pohled na krajinu z pohledu dlouhodobé udržitelnosti regionu.

LOE-LOGO.png

Legend Of Earth z.s.

Zapsaný spolek ochránců přírody, který realizuje konkrétní aktivity v krajině. Obcím pomáhá s rozvahou krajiného plánování a je replikačním partnerem Modelu Zdoňov.

Novinky na projektech

CSR nahrazujeme RRI.
Responsible Research and Innovation.
Odpovědný výzkum a vývoj je odpověď na naši budoucnost.
Dělat správné věci ve správný čas a dělat je správně.
Společně. Koncepčně. Měřitelně.
Jedině tak můžeme zvládnout přicházející změny a udržet si zdravý rozum a profesionalitu v našem jednání. 
Naše krajina nás potřebuje všechny. Každý v konečném důsledku budeme muset udělat svůj vlastní krok, kterým přispějeme. Neztrácejme čas. 
Máš chuť spolupracovat?
Přidej se.
Chci být součástí týmu.
Chci se zapojit jako firma.
Chci se podílet na vývoji projektu.
Chci s vámi spoluinvestovat.
Domluv si s námi schůzku.
jan41.jpg
Jan Petr Nekovář
Ideamaker

Zajímá tě spolupráce na našich projektech?

Domluv si s námi schůzku.