Poskytované služby

Přinášíme unikátní formát rozvojových služeb na míru, které přinášejí víc, než jen běžný konzulting či vzdělávání.

?

Hodnotíme impakt řešení do prostředí
Prakticky využíváme moderní poznání o mozku
Integrujeme know-how do stávajících procesů a firemních řešení
mozek01.png
Vytváříme pracovní skupiny, které řeší konkrétní výzvy

V čem jsme výjimeční?

V našem přístupu k řešení, které je spojením několika standardních způsobů projektové práce doplněné o sebeuvědomovací techniky, které umožňují zvýšit míru implementace realizovaných změn a zvýšit spokojenost účastníka. Součástí našeho výstupu je implementace nových nástrojů pro skupinovou práci, jejichž výstupy se stávají přímou součástí koordinace řízení a podkladem pro manažerské rozhodování.  

Aplikujeme MindSnapshot

Aplikujeme metodu MindSnapshot, která umožňuje identifikovat podvědomé trendy rozhodování a jednání. Neobsahuje ideologii a návody, co je správně. Obsahuje postupy a cvičení, které rozvíjí přirozené schopnosti vnímání.

Umožňuje pracovat s větší škálou informací a efektivněji se rozhodovat. 

Pracujeme s úkoly

Neděláme vzdělávání či konzulting tak, jak jej znáte. Spolupracujeme s vámi na plnění konkrétního úkolu a vzdělávání je jednou ze součástí celého řešení.

Výsledkem tak není pouze znalost kompetence. Výsledkem je dosažení stanovených cílů včetně implementační procesní podpory.

 

Díky tomu jsme schopni převzít odpovědnost za dosažení výsledku.  

Implementujeme nástroje

V rámci projektu účastníci pracují s několika praktickými nástroji pro vizualizaci týmu a jeho vývoje.

Tyto nástroje se soustředí jak na kompetenční část role, tak i na vývoj podvědomých vektorů jednání. 

Používané nástroje ve firmě zůstavají a i nadále můžete využívat jejich podpory v rámci řízení i personálního rozhodování.  

Umíme převzít odpovědnost

PROSTŘEDÍ
VÝKON
ČLOVĚK
PROCES

Vyhrává angažovaný tým, kde každý jednotlivec vnímá svou osobní odpovědnost a je schopen měnit svoje myšlení ve vztahu ke změnám v oboru i na trhu.

Umíme vyladit vaše lidi i vaše procesy tak, aby se zvýšil výkon a udržela týmová rovnováha a spokojenost.

Jsme schopni převzít odpovědnost za výsledek. Plnou cenu nám zaplatíte v případě, že dojde k dosažení či překročení stanovených týmových výsledků.

Naše postupy můžete integrovat do stávajících řešení

V rámci analýzy a rozvoje pracujeme s podvědomými příčinami mezer ve výkonu, které vztahujeme ke konkrétním jednotlivým kompetencím jednotlivce či týmu.

Můžete tak doplnit  již implementovaný systém rozvoje profesních kompetencí a doplnit jej o část, která pracuje s příčinami mezer v kompetenčním výkonu.

Zvýšíte efektivitu stávajícího řešení!

ledovec.png

Naše služby z různého pohledu

Ze zákulisí laborky

Naši klienti

navi-klient.png
Zodpovědná inovace je každodenní součástí našeho života. Spojujeme to nejlepší z našeho know-how spolu s nejlepšími zkušenostmi našich partnerů a našich zákazníků. Tím přinášíme nová inovativní řešení s vysokou účinností jejich implementace do praxe.
jirka-kuchyna-1.png
Jiří Kuchyňa
CEO
Potřebuješ řešit výkon či optimalizaci? 
Ozvi se.
Chci zvýšit výkon týmu.
Chci optimalizovat procesy.
Chci sestavit inovační centrum.
Chci sestavit pracovní skupinu.
Chci řešit klima připravenost.
Jsme schopni převzít odpovědnost za výsledek. Plnou cenu řešení tak platíš pouze v případě dosažení či překročení stanovených cílů.

Rádi ti zpracujeme náš pohled na věc.

Domluv si s námi schůzku.