Jiří Kuchyňa to vezme do rukou

Updated: Nov 14, 2019

V průběhu října letošního roku došlo v NavigatorsLab k výrazným změnám. Významně se rozšířila struktura poskytovaných služeb směrem k firemnímu segmentu, ale i do start-upové scény. Tým Navigátorů také získal novou posilu – na pozici CEO nastoupil Jiří Kuchyňa. Zajímalo nás, jaká cesta jej k tomuto vedla a co můžeme od jeho angažmá v NavigatorsLab očekávat.


Jirko, většinu své kariéry jsi strávil v různých finančních pozicích. Jaké to je, být CEO a začít řídit celou firmu?


Já jsem měl v průběhu dosavadního pracovního života vlastně velké štěstí. Začínal jsem jako asistent na účetním oddělení, postupně prošel samostatnými pozicemi v účtárně, kontrolingu, přidal k tomu vedení týmu až na pozice CFO. Stejně tak na druhé vertikále jsem si vyzkoušel menší rodinnou firmu, státní správu, korporátní prostředí, pracovní zkušenost v zahraničí i prostředí v oblasti inovací a start-upů. Umíchal se z toho zajímavý koktejl zkušeností a znalostí.

Ve finále jako CFO jsi velmi blízko skutečnému řízení firmy. Jednak jsi součástí úzkého managementu a blízko operativním a strategickým rozhodnutím v ostatních odděleních a jednak je prostě fakt, že každá věc ve firmě se ve financích nějak projeví. Ano, neleží na tobě mnohdy ta odpovědnost za přijetí nepopulárních rozhodnutí, ale moc dobře víš, že spousta takových rozhodnutí je podpořena tvrdými daty z financí, které musíš správně interpretovat. Takže ten posun vidím hlavně v té oblasti, že se tentokrát budou ty tázavé pohledy obracet ke mně v očekávání jednotlivých rozhodnutí.


Je tedy nutnost rozhodovat pro tebe tou největší změnou? Co ostatní výzvy?

Nemyslím si, že nutnost rozhodovat bude velká změna. Přijímat rozhodnutí musíš na každé pozici a čím více jsi v rámci struktury firmy, tím větší rozhodnutí děláš. Tady jen přibude rozsah oblastí, ve kterých je potřeba rozhodovat. Přeci jen nejsme firma o desítkách zaměstnanců, vše leží na ramenou malého týmu. Bude to spíše o naší vzájemné koordinaci. Vidím ale před sebou další velké výzvy. Jedna z nich je oblast business developmentu. Bude to pro mě zase další nová zajímavá zkušenost. Dosud jsem dával obchodním týmům podporu, byl jsem součástí vyjednávání podmínek velkých zakázek, ale tady si to budu muset obšlápnout hezky pěkně od začátku. A musím se přiznat, že se na to docela těším.


Proč jsi si vybral zrovna NavigatorsLab?

Já bych řekl, že jsme se vybrali navzájem. S Honzou a Alenou jsme se potkali v rámci diskuzí nad jinými tématy. Připravovali jsme a stále ještě připravujeme další společné projekty a v rámci našich dlouhodobých diskuzí jsme se dostali i k NavigatorsLab. Zjistili jsme, že máme velmi podobné pohledy na budoucnost konzultačního businessu, využívání moderních poznatků a řízení inovačních projektů. Vyzkoušeli jsme si spolu pár projektů a viděli jsme, že to funguje. A potom už bylo k finální dohodě velmi blízko.


V čem se NavigatorsLab liší od své konkurence a ostatních konzultantských a vzdělávacích firem?

Je to vlastně velmi jednoduché a zároveň právě ty nejjednodušší věci bývají komplikované a složité. Nejsme konzultanti, nejsme mentoři. Ten pojem Navigátor dává jisté vodítko. Představ si pilota v letadle, námořního kapitána, závodního jezdce v rallye – ti všichni používají navigátory k tomu, aby dorazili úspěšně do svého cíle. Takže náš největší rozdíl je v tom, že nepoužíváme konzultanty, lektory či mentory – my jsme Navigátoři. A není jen v tom pojmenování, ale v přístupu k poskytovaným službám.


Kde leží tedy ten největší rozdíl mezi Navigátorem a konzultantem?

Navigátor je někdo, kdo pracuje na svém rozvoji. Aktivně používá metodu Mindsnapshot k rozvoji svého potenciálu. Má tak šanci vidět více možných řešení daného problému. Stejně tak už z podstaty toho slova – nepracuje samostatně. Všechna řešení tvoříme přímo s klientem, zaměstnanci klienta jsou tak do celého procesu zapojeni. Tím klient jednak získává řešení svého problému, jednak zároveň v rámci služby dostává rozvoj svých zaměstnanců. Učíme tak naše klienty být samostatní. Zjistili jsme, že není jednoduché najít experty, kteří se stanou Navigátory, tvoříme Klub Navigátorů a dále s nimi společně pracujeme na svém rozvoji. Na velké projekty si přibíráme experty z trhu, tvoříme pracovní skupiny, vždy vedené zkušeným Navigátorem. Kombinujeme tak náš postoj k inovacím a projektům se zkušenostmi expertů z jednotlivých oblastí.


Zmínil jsi metodu Mindsnashot, můžeš ji v krátkosti popsat?

Ve zkratce? Mindsnapshot pomáhá v každodenním rozhodování na všech úrovních. Využívá moderních poznatků o fungování mozku, odhaluje podvědomé a nám skryté tendence v rozhodování. Měří a odhaluje vektor jednání. Díky pravidelnému tréninku a aplikaci metody získáváte větší rozhled pro tvá rozhodnutí a jsi si vědom svých podvědomých tendencí v rozhodování. Pochopíš, proč se rozhoduješ tak, jak se ti to v životě děje. Tím se stáváš efektivnějším.


Jaké služby tedy NavigatorsLab nabízí svým klientům?

Kouzlo je v tom, že použít Mindsnapshot můžeme opravdu při každém důležitém rozhodování. My to jen propojujeme s konkrétní situací ve firmě, tedy daným úkolem. Služby vždy šijeme na míru danému klientovi. Potřebujeme znát jeho situaci a problém, který řeší. Přes naše Navigátory a pracovní skupiny pak přicházíme s návrhem postupu řešení problému. Potřebujete vybrat nového vrcholového manažera, nebo naopak snížit počet členů týmů, zvýšit výkonnost obchodního oddělení? S tím vším umíme pomoci a dát klientům návod k řešení. Ale jdeme ještě dál. Věříme, že pokud má firma přežít, musí inovovat. Stejně jako celé lidstvo. Hledáme tak inovace, které nám zároveň pomůžou měnit přístup ke krajině a k prostředí, ve kterém tady společně žijeme. Provádíme firmy těmito inovacemi, řídíme inovační projekty, zavádíme je do praxe. A potom máme celý segment start-upového prostředí. Služby jsou podobné, jen respektujeme, že start-upy v jednotlivých fázích svého rozvoje potřebují trochu jiné procesy a rozhodování než zavedené firmy.


Poslední otázka, jak vidíš budoucnost NavigatorsLab? V čem chceš firmu ještě dále posunout?

Já sám vidím hlavní úkol ve třech oblastech. Dostat metodu Mindsnapshot do širšího povědomí lidí jako něco, co pomáhá řešit firemní problémy ve spojení s naší expertízou. Druhý úkol je vytvořit pracovní skupiny a rozvíjet Klub Navigátorů. Není nutné, aby všichni byli naši zaměstnanci, stačí mít kolem sebe skupinu lidí, kteří se budou aktivně rozvíjet a budeme spolu spolupracovat na jednotlivých projektech dle vzájemných možností. Třetí cíl je s tím spojený. Budovat síť Navigátorů i mimo Českou republiku a tím podpořit expanzi do regionu střední Evropy.


Děkujeme za rozhovor a budeme držet palce, ať se vám vize rozvoje NavigatorsLab podaří naplnit.

160 views0 comments

Recent Posts

See All