Pracovní skupiny

Navigátor

Expert

Pracovní skupina

Expert pracovní skupiny

NAVIGÁTOR

Navigátor je člověk, který má silnou zkušenost ve svém oboru a zároveň využívá metodu MindSnapshot ke svému rozvoji. Spolupracuje na konkrétních řešeních.

EXPERT

Expert je člověk, který spolupracuje s platformou na konkrétních řešeních, díky své silné kompetenci v daném oboru. 

PRACOVNÍ SKUPINA

Pracovní skupina je tým lidí, kteří pracují na konkrétním zvoleném tématu. Vlastní skupinu tvoří tým Navigátorů, kteří si zvou odborné experty na řešení úkolu.

Jak se stát Navigátorem?

Jste expert na některou z oblastí firemní praxe nebo cítíte svou silnou kompetenci? Cítíte, že svět potřebuje změny a chcete začít u sebe? Pak jste na správném místě.

Navigátor je člověk, který se rozvíjí ve svém oboru, rád sbírá zkušenosti a rozhodl se, že bude aktivně pracovat na svém sebeuvědomování prostřednictvím MindSnapshot. Dívá se na sebe a na svět kolem sebe novýma očima. Navštěvuje Akademii Navigátora.

Co to je MindSnapshot?

Je metoda, která ti umožní zachytit tvoje podvědomé trendy rozhodování a jednání. Neobsahuje ideologii a návody, co je správně. Obsahuje postupy a cvičení, které rozvíjí tvoje schopnosti vnímání.

 

Díky tomu jsi schopen pracovat s větší škálou informací a efektivněji se rozhodovat.

Co dělá Navigátor?

Je to lektor, konzultant, kouč, expert či  interim manažer, který se zabývá dodáváním služeb pro firemní klientelu.

Rozhodl se stát Navigátorem a pracovat s námi na společných projektech.

Líbí se mi to, ale nejsem konzultant. Mohu se nějak přidat?

Akademie Navigátora

Akademie Navigátora je pravidelný program, který každý Navigátor absolvuje. 

Učební rok akademie probíhá 10 měsíců v roce, od Září do Června. Červenec, Srpen jsou prázdniny, v rámci kterých probíhá týdenní soustředění.

KROK 1

3 měsíční intenzivní sebeuvědomovací seminář

Základní seminář, který Vás zážitkovým způsobem uvede do souvislostí metodologie MindSnapshot a seznámi vás se škálou jejich nástrojů, se kterými pracuje.

KAŽDÉ 2 MĚSÍCE

NAVIGATORs NIGHT

Open networking event

Každý Navigátor se jednou za 2 měsíce účastní otevřené networkingové akce, kde se prezentují výsledky pracovních skupin. Je to prostor pro sdílení osobních zkušeností a nejlepší praxe.

KAŽDÝ MĚSÍCE

MindSnapshot Night

MindSnapshot Project

MindSnapshot Re-Start

3 krátké aktivity každý měsíc, které pomáhají s implementací MindSnapshot do reálné praxe. V rámci MSN Night sdílíme osobní zkušenosti s metodou, v rámci MSN Project sdílíme projektovou praxi a v rámci MSN Re-startu procházíme pravidelnou měsíční rekapitulací.

Líbí se mi to, ale nejsem konzultant. Mohu se nějak přidat?

Chci se stát Navigátorem a využívat mozek naplno!