Poskytované služby

Přinášíme unikátní formát rozvojových služeb na míru, které přinášejí víc, než jen běžný konzulting či vzdělávání.

?

Hodnotíme impakt řešení do prostředí
Prakticky využíváme moderní poznání o mozku
Integrujeme know-how do stávajících procesů a firemních řešení
mozek01.png
Vytváříme pracovní skupiny, které řeší konkrétní výzvy

V čem jsme výjimeční?

V našem přístupu k řešení, který je spojením několika standardních způsobů projektové práce, doplněný o sebeuvědomovací techniky, které umožňují zvýšit míru implementace  realizovaných změn a zvýšit spokojenost účastníka. Součástí našeho výstupu je implementace nových nástrojů pro skupinovou práci, jejichž výstupy se stávají přímou součástí koordinace řízení a podkladem pro manažerské rozhodování.  

Aplikujeme MindSnapshot

Aplikujeme metodu MindSnapshot, která umožňuje identifikovat podvědomé trendy rozhodování a jednání. Neobsahuje ideologii a návody, co je správně. Obsahuje postupy a cvičení, které rozvíjí přirozené schopnosti vnímání.

Umožňuje pracovat s větší škálou informací a efektivněji se rozhodovat. 

Pracujeme s úkoly

Neděláme vzdělávání či konzulting tak, jak jej znáte. Spolupracujeme s vámi na plnění konkrétního úkolu a vzdělávání je jednou ze součástí celého řešení.

Výsledkem tak není pouze znalost kompetence. Výsledkem je dosažení stanovených cílů včetně implementační procesní podpory.

 

Díky tomu jsme schopni převzít odpovědnost za dosažení výsledku.  

Implementujeme nástroje

V rámci projektu účastníci pracují s několika praktickými nástroji pro vizualizaci týmu a jeho vývoje.

Tyto nástroje se soustředí jak na kompetenční část role, tak i na vývoj podvědomých vektorů jednání. 

Používané nástroje ve firmě zůstavají a dále můžete využívat jejich podpory v rámci řízení i personálního rozhodování. 

Umíme převzít odpovědnost

PROSTŘEDÍ
VÝKON
ČLOVĚK
PROCES

Vyhrává angažovaný tým, kde každý jednotlivec vnímá svou osobní odpovědnost a je schopen měnit svoje myšlení ve vztahu ke změnám v oboru i na trhu.

Umíme vyladit vaše lidi i vaše procesy tak, aby se zvýšil výkon a udržela týmová rovnováha a spokojenost.

Jsme schopni převzít odpovědnost za výsledek. Plnou cenu nám zaplatíte v případě, že dojde k dosažení či překročení stanovených týmových výsledků.

Naše postupy můžete integrovat do stávajících řešení

V rámci analýzy a rozvoje pracujeme s podvědomými příčinami mezer ve výkonu, které vztahujeme ke konkrétním jednotlivým kompetencím jednotlivce či týmu.

Můžete tak doplnit  již implementovaný systém rozvoje profesních kompetencí a doplnit jej o část, která pracuje s příčinami mezer v kompetenčním výkonu.

Zvýšíte efektivitu stávajícího řešení!

ledovec.png

StartUp

 

3 varianty řešení

analýza

Výkon člověka i týmu se skládá z jeho schopností a z jeho podvědomých trendů rozhodování. Identifikujeme podvědomé mapy osobnosti i týmu ve vztahu k jejich kompetencím a aktuální situaci ve firmě.

workshop

Zvyšujeme efektivitu skupiny prostřednictvím kombinace dvou přístupů. Interaktivní cvičení a MindSnapshot Hacking mozku s propojením na aktuální situaci ve firmě. Výstupem z workshopu je mimo jiné skupinová i osobní analýza.

tuning

Zvýšíme výkon vašeho týmu či procesu nebo vás bezpečně provedeme změnou. V těchto situacích je tlak emocí intenzivní a je efektivní jej brát vážně.

Vyladíme nejen váš tým, ale i zaimplementujeme nové nástroje.

Příklady typových situací

Potřebuji udělat kompetní re-fresh celého oddělení. Několikrát jsme odkládali spuštění nové verze, což má silné dopady na tým. Chci udělat i personální rozhodnutí a líbí se mi, že budu mít více dat.

Willi, CIO

Technologický startup

Chci udělat změny v obchodním týmu a rádá bych měla více dat. Líbí se mi, že hodnotíte nejen chování v týmu, ale i chování u zákazníka. Pomůže mi to i v rámci nové segmentace produktů.

Marie, CEO

Food startup

Rychle rosteme a nedaří se nám najít dobré lidi do týmu. Náš tým se pohybuje na hranici kapacit, což je zatěžující. Rozšíření pohledu o vektory jednání nám rozšíří pohled na nového člena týmu. Je super, že se to můžu sám naučit.

Filip, CEO

IT startup

Dostaneme velkou investici a potřebujeme si s týmem rozdělit úkoly a srovnat odpovědnosti. Budeme pod velkým tlakem, takže jsem rád, že dostaneme i osobní analýzu. Lépe si tak naplánujeme rozvoj.

Tony, CEO

Operátor platebních služeb

Nedaří se nám plnit business plan, tak bych chtěla udělat refresh celého týmu a rozhodnout se, s kým ukončíme spolupráci. Projdeme si aktuální stav, definujeme priority a já pak podle analýzy udělám změny.

Marie, CEO

Módní startup

Potřebuji doručit do týmu strategii na příští rok a naplánovat si individuální plány rozvoje. Líbí se mi, že použijeme nové techniky pro rozhodování a zároveň dostanu podklady pro naplánování individuálních rozvojových plánů.

Alena, CEO

Služby servisních operátorů

Ztrácíme výkon v sekci řízení klíčových zákazníků. Máme celkem 7 manažerů a potřebujeme komplexně změnit procesy a přístup k práci. Chci zasáhnout i kulturu týmové interakce a podpořit je k vyšší spolupráci.  

Petr, BDO

Logistický startupZavedená zubní klinika

Jsme po investici a spouštíme nové prodejní oddělení. Chci mít věci více v rukách a hned od začátku implementovat jasné koncepce v práci týmu i obchodníka. Líbí se mi přesah do nevědomého rozhodování. Chci mít náskok před ostatními v oboru.

Jakub, CEO

Technologický startup

Jsme po scaling investici a nestíháme v klientském centru. Zvýšil se nám počet chyb. Měním 2 manažery a chci situaci využít pro posílení schopností manažerského týmu. Chci tým koncepčně provést změnou a v případě potřeby i upravit některé procesy.

Marie, COO

Operátor letenek

startup-time1.jpg

Rozumíme Vašim starostem. Osobně známe prostředí a podmínky ranného rozvoje firmy.

Ke každé fázi startupu máme připravenou sadu kritických kompetencí, které rozhodují o úspěchu jeho scalingu.

Tlak na tým a na výkon je v prostředí startupu velmi vysoký. Podvědomé trendy rozhodování tak mají na výsledek mnohem významnější vliv, než je tomu běžné v již zaběhlé organizaci.

Zvýšíte rychlost a stabilitu  scalingu!

ledovec.png

Ze zákulisí laborky

Rádi ti zpracujeme náš pohled na věc.

Domluv si s námi schůzku.