Máš už strategie  na příští rok?
Jak jsi na tom v horizontu 2030.

Podívej se na své strategie z nového úhlu pohledu.

Sebeuvědomovací strategický workshop, který ti přinese pohled do budoucnosti a intenzivní zrcadlo vlastní sebereflexe.

Podívej se na svůj rozvoj z nového úhlu pohledu.

VISION 2030

Workshop

Všude kolem nás slyšíme různé pohledy na naši budoucnost. Od těch, kteří strkají hlavu do písku a říkají, nic se neděje, až po ty, co aktivisticky volají po záchraně světa.
Snad každý z nás si musel všimnout, že se něco děje. Exponenciální změny probíhají plným proudem a staví každého z nás před osobní volbu. Před rozhodnutí, jak moc to brát vážně.

Vize 2030

KONFRONTUJ SVÉ STRATEGIE S TÉMATEM DOBY.

KLIMATICKÉ ZMĚNY

V POHYBU!

Obsah workshopu

1

rizika a hrozby 2030 z pohledu konkurenceschopnosti

?

2

dopady na provoz firmy

3

doplnění mé strategie o reakci na dopady

4

rozbor strategie ve skupině při aplikaci MindSnapshot

5

dopis sobě a osobní rekapitulace

Registruj se na seminář!

Máme 3 varianty workshopu pro různé cílové skupiny, které ke strategii přistupují z různého úhlu pohledu.
Workshop probíhá v centru Prahy a trvá celkem 6 hodin. V ceně je zajištění jednoduchého občerstvení v průběhu workshopu. Počítejte s 1 hodinou navíc na pauza na oběd. Kapacita je 16 účastníků.
VLASTNÍCI FIREM A VRCHOLOVÝ MANAGEMENT
Cena 8.200 ,- Kč
bez DPH
VÝKONNÝ MANAGEMENT
Cena 5.300 ,- Kč
bez DPH
CSR MANAŽEŘI A ŘEDITELÉ NEZISKOVEK
Cena 4.400 ,- Kč
bez DPH
Zvol si svůj typ semináře